prigorjehr-regionalni-portal
Menu

Održana edukativna radionica

Održana edukativna radionica

U petak, 6. srpnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici održana je edukativna radionica o važnosti sprječavanja nastanka i odvojenog prikupljanja otpada za građane, objavljeno je na mrežnoj stranici grada Sveti Ivan Zelina - www.zelina.hr.


Građani su se upoznali s time kako smanjiti količinu otpada te ga ponovno iskoristiti, kao i koji se otpad može odložiti u reciklažnom dvorištu po otvaranju od rujna 2018. godine.

Različiti otpad za koji nije predviđeno odlaganje u posebne kontejnere na ulicama ili kućnom pragu, može se donijeti u reciklažno dvorište koje se upravo uređuje, a nalazi se u zoni gospodarske namjene Sveta Helena.

Osim papira, kartona, plastike, metala i stakla u reciklažnom dvorištu moći će se besplatno predati:

  • bijela tehnika (štednjaci, hladnjaci…)
  • elektronički otpad (televizori, osobna računala, klima uređaji i sl.)
  • stare gume, baterije, akumulatore, motorno ulje, hidrauličko ulje, fluorescentne cijevi
  • ambalaža onečišćena opasnim tvarima (ulje, boje i lakovi, filteri)

Edukativne radionice za građanstvo provode se u okviru projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na području Grada Svetog Ivana Zeline koji je sufinanciran iz sredstava EU fondova. U sklopu radionice podijeljene su edukativne brošure za sve prisutne. [PD]

 

Izrezak.JPG

na vrh članka