prigorjehr-regionalni-portal
Menu

Porast privatnog smještaja u Zelini

Porast privatnog smještaja u Zelini

U Svetom Ivanu Zelini raste broj privatnih iznajmljivača smještaja, što govori o razvoju turizma ali je i naznaka povjerenja prema projektu aquaparka koji bi trebao značajno povećati broj turista na našem području. Grad je već započeo s pripremnim radovima za aquapark, radi se prilazna cesta, izgrađena je crpna stanica Topličica koja će vodom opskrbljivati aquapark, kreće natječaj za izgradnju kamp odmorišta i u pripremi je natječajna dokumentacija kojom se raspisati javni poziv za investitore. Sve su to ozbiljno shvatili i privatni iznajmljivači smještaja, a prema informacijama kojima raspolažemo, u ovoj će se godini otvoriti još nekoliko novih jedinica. U 2018. je registrirano 1340 noćenja, u ukupno 13 smještajnih jedinica na našem području, koje raspolažu s ukupno 73 ležajeva. Sve njih sigurno će obradovati i najnovija odluka Grada Svetog Ivana Zeline da će se ubuduće paušalni porez naplaćivati po najnižoj mogućoj stopi – 150 kuna po krevetu. Naime, novim izmjenama zakona država je prepustila jedinicama lokalne samouprave da same odrede visinu paušalne stope, ali da one budu između 150,00  i 1.500,00 kuna. Zelina je među onima koji su se odlučili za najmanju stopu, s ciljem razvoja turizma na našem području.

na vrh članka