{{current.main.temp.toFixed(1)}}°C Osjećaj: {{current.main.feels_like.toFixed(1)}}°C
{{current.wind.speed}} m/s
{{current.main.pressure}} hPa
{{current.main.humidity}}%
{{current.clouds.all}}%
02. Studeni 2019. 08:10

Zelina dobiva novi vodovod

U nazočnosti gradonačelnika Hrvoja Košćeca i predsjednika gradskog vijeća Darka Bistričkog u gradskoj je vijećnici potpisan ugovor za radove na izgradnji i rekonstrukciji vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih objekata na području Svetog Ivana Zeline, po vrijednosti najveći ikad  u povijesti grada, čija je izgradnja od životne važnosti  za stanovništvo Zeline. Radovi će se izvoditi 40 mjeseci, a prve će lopate biti zakopane krajem godine, nakon što prođe period uvođenja  izvođača u radove.  

Na ugovor vrijedan 51.966.052,55 kn bez PDV svoje su potpise stavili direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. (VIOZZ) Tomislav Masten u ime investitora i direktor  Zagorje gradnja d.o.o. iz Zagreba Marko Sekušak u ime izvođača radova. VIOZZ trgovačko društvu čine jedinice lokalne samouprave, četiri grada i deset općina s područja istočnog dijela županije, a grad Sveti Ivan Zelina ima 15,12% udjela. Gradonačelnik Hrvoje Košćec osvrnuo se je na benefite koje ugovor donosi gradu i građanima našeg grada: „Ovaj projekt najveći u povijesti grada i uz najveće do sada sufinanciranje iz EU fondova stvorit će jednake uvjete u segmentu vodoopskrbe za sve naše građane. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 5,4 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 61,4 km, te izgradnji precrpnih i hidrostanica. Prosječni gubici u sustavu vodoopskrbe smanjit će se s 29,2 % na 18.6%, a ujedno će se  povećati priključenost, i to s postojećih 62,95% na 90,75%. Projekt se pripremao 8 godina,  a započeo je izradom studije 2011. i  objedinjavanjem 7 tvrtki vodoopskrbe s područja Zagrebačke županije u jedinu što je bio i osnovni preduvjet za apliciranje na EU sredstva i u konačnici njihovo dobivanje.“

Predsjednik gradskog vijeća Darko Bistrički izrazio je zadovoljstvo prvi dio ovog velikog posla završen i naglasio kao se je područje grada do sada opskrbljivao vodom iz javne mreže i manjim dijelom i iz privatne i to iz tri izvora: zelinskog, zagrebačkog i varaždinskog. Realizacijom ovog projekta formiran će se jedinstveni vodoopskrbni sustav udruživanjem postojećih podsustava, što znači međusobno povezivanje svih sustava u jedinstveni Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok, ali i sustav odvodnje što je također preduvjet za apliciranje na EU fondove za sredstava potrebna za izgradnju kanalizacijske mreže.

„Radovi na području Svetog Ivana Zeline izvode se u okviru više od 707 milijuna kuna vrijednog EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“ i obuhvaćaju izgradnju novog vodocrpilišta Kosnica, 15 novih crpnih stanica, 5 novih vodotornjeva, 316.222 metra nove mreže i rekonstrukciju jedne crpne stanice te rekonstrukciju 108.152 metara mreže i  izgradnju 8.934 novih kućnih priključaka. Riječ je o projektu koji obrađuje problematiku vodoopskrbe funkcionalne cjeline istočnog dijela Zagrebačke županije, a koji je Vlada Republike Hrvatske proglasila strateškim investicijskim projektom“ – izjavio je  je nakon potpisivanja ugovora direktor Tomislav Masten.

Ukupna investicijska vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 707.108.262,00 kuna bez PDV-a, od čega se iz Kohezijskog fonda EU financira iznos od 483.953.845 kuna, dok će Vodoopskrba Zagrebačke županije sudjelovati s iznosom od 44.630.883 kuna. Iz proračuna Republike Hrvatske bit će izdvojeno 89.261.767 kuna, a u projektu sudjeluju i Hrvatske vode, i to s iznosom od 89.261.767 kuna.

Povezane vijesti Više članaka
Prigorje.hr © Prigorje danas j.d.o.o.
Postavke kolačića Web stranice portala Prigorje.hr koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja portala, te oglašavati relevantne ponude korisnicima.
Napredne postavke kolačića Web stranice portala Prigorje.hr koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja portala, te oglašavati relevantne ponude korisnicima. Kroz napredne postavke je moguće kvalitetnije urediti prefrencije.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama Prigorje.hr (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za korištenje sustava za personalizaciju oglašavanja na temelju anonimiziranih aktivnosti Prigorje.hr-a.
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama Prigorje.hr
Zatvori