prigorjehr-regionalni-portal
Menu

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije

Zagrebačka županija dodijelit će i u ovoj godini javna priznanja pojedincima i drugim pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 31. svibnja 2014. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove. Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

Informacije o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr. Gotovi prijedlozi podnose se Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja na adresu: Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2014. godini.“

Prošle su godine Povelju Zagrebačke županije dobili Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugo Selo, Štefica Fanjek iz Svetog Ivana Zeline, Marijan Pavković iz Brezovca Žumberačkog, Ivan Pofuk iz Ivanić-Grada te Nadica Bedek iz Igrišćana. Nagrade za doprinos ugledu i promociji Zagrebačke županije u zemlji i svijetu dodijeljene su Rudolfu Benčeku iz Vrbovca, Antoniju Božiću iz Velike Gorice, Plivi Hrvatska d.o.o – Pogon Savski Marof i Kulturno umjetničkom društvu „Kupljenovo“, a nagradu za iznimna dostignuća dobio je Ivan Kožar iz Ivanić-Grada. [PD]

na vrh članka