{{current.main.temp.toFixed(1)}}°C Osjećaj: {{current.main.feels_like.toFixed(1)}}°C
{{current.wind.speed}} m/s
{{current.main.pressure}} hPa
{{current.main.humidity}}%
{{current.clouds.all}}%
10. Veljača 2014. 08:06

Istina o zelinskim bazenima – hodogram projekta

Projekt izgradnje 35 milijuna kuna vrijednog projekta Termalne rivijere koji je trebao preporoditi Sveti Ivan Zelinu i zaposliti stotine ljudi, vrlo je složen i zamršen. U toj mjeri da će se Grad i Koncesionar sigurno naći na sudu, ukoliko se ne uspiju usuglasiti oko sporazumnog raskida ugovora.

U posljednjih devet godina dogodilo toliko toga da građanima zapravo više nije jasno tko je tu trebao što napraviti i gdje su se dogodili ključni propusti. Činjenica je i da u posljednjih pet godina Koncesionar zapravo nije bio u mogućnosti realizirati projekt, zbog upisa Hrvatskog fonda za privatizaciju na dio zemljišta. Otežavajuća okolnost za razumijevanje svega ovoga je i ta što do tematske sjednice koju je u prosincu prošle godine sazvao novi gradonačelnik Košćec, vijećnici u prijašnjim sazivima gradskog vijeća nisu nikad u materijalima dobili ugovor o koncesiji, anekse i drugu dokumentaciju, već se o tome samo pričalo. Sada su po prvi put svi dokumenti na stolu i traži se način sporazumnog raskida ugovora, čiji će model biti prezentiran na sjednici Gradskog vijeća 11. veljače. Kao uvod u to pokušali smo iz dostupnih izvora i medijskih objava prikupiti što više detalja, kako bi prikazali kako se razvijala priča oko termalne rivijere.

2004. [raspisan javni natječaj]
– u studenome je raspisan međunarodni javni poziv za podnošenje neobvezujućih ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju poslovno-rekreacijskog vodenog kompleksa

2005. [sklopljen koncesijski ugovor na 50 godina]
– 30. lipnja 2005. sklopljen Koncesijski ugovor između Grada Sv. Ivana Zeline (u daljnjem tekstu Grad) i tvrtke Termalna riviera Sveti Ivan Zelina d.o.o. (u daljnjem tekstu Koncesionar) na rok od 50 godina.
– već u srpnju 2005. godine sklopljen je prvi aneks ugovora, a do travnja 2008. potpisano ih je ukupno 7, uglavnom zbog problema s otkupom dijela zemljišta koje je dato u koncesiju ili neispunjenja ostalih uvjeta iz Koncesijskog ugovora

2006. [milijun eura garancije za gradnju termalne rivijere]
– u siječnju Koncesionar predaje Gradu garanciju za dobro izvršenje obaveza iz Koncesijskog ugovora u iznosu od jedan milijun eura, s rokom važnosti do 10. svibnja 2008. godine, a taj je datum bio vezan na dobivanje uporabne dozvole za hotel s razinom usluga od 5 zvjezdica.

2007. [nastaje problem sa zemljištem]
– 5. veljače Koncesionar na temelju idejnog rješenja predaje zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju poslovno rekreacijsko-vodenog kompleksa; dozvola je izdana u svibnju.
–u veljači počinju problemi sa zemljištem, jer Hrvatski fond za privatizaciju podnosi žalbu na zemljišno-knjižno stanje na 1/3 dijela nekretnine čkbr. 72/2 k.o. Zelina, koju je Grad u trenutku sklapanja ugovora s Koncesionarom imao u svojem vlasništvu. Grad odmah podnosi žalbu i traži povlačenje žalbe Hrvatskog fonda za privatizaciju.
– u listopadu Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva odbija Studiju utjecaja na okoliš, koja biva prihvaćena tek iz drugog pokušaja
– ističe rok od 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora u sklopu kojeg je Grad trebao osigurati premještanje sportskih terena, što nije učinjeno.

2008. godine [Grad ne želi naplatiti milijun eura i produljuje rok za izgradnju]
– Grad šalje dopis Behgjetu Pacolliju, vlasniku tvrtke Mabco Constructions i osnivaču tvrtke Termalna riviera, da 10. svibnja 2008. godine ističe garancija te se traži sastanak i razgovor o projektu. Gradonačelnik Vlado Žigrović odlazi u Lugano, nalazi se s gospodinom Pacollijem i zaključuju kako je realizacija projekta sigurna, kao i skori početak gradnje.
– nakon toga Grad odlučuje da neće naplatiti garanciju od milijun eura i pokrenuti raskid ugovora, već 29. travnja potpisuje 7. aneks Koncesijskom ugovoru kojim se produljuje garancija od jedan milijun eura te navodi da Koncesionar mora započeti s gradnjom Kompleksa ne kasnije od 1. travnja 2009. godine. Gradu je dostavljena izmjena bankovne garancije od strane Koncesionara, a rok važnosti je produljen do 31. svibnja 2009. godine
– u studenom Termalna riviera dobiva pozitivno mišljenje na Studiju utjecaja na okoliš
– Grad u prosincu zaprima rješenje da se usvaja žalba Hrvatskog fonda za privatizaciju, čime se uspostavlja prijašnje zemljišnoknjižno stanje tj. brišu se svi naknadni upisi pa tako i uknjižba Grada Sveti Ivan Zelina na sporno zemljište.
– Grad se ne slaže sa terminskim planom aktivnosti gradnje predstavljenim od strane Koncesionara te traži povećanje iznosa garancije za dodatnih 4 milijuna eura

2009. [HFP uknjižuje pravo vlasništva]
– 17. ožujka uknjižba prava vlasništva na 1/3 dijela nekretnine čkbr. 72/2 k.o. Zelina u korist Hrvatskog fonda za privatizaciju

2010. [Koncesionar i formalno spriječen za uknjižbu prava koncesije]
– 1. srpnja Koncesionar predaje zahtjev za uknjižbu prava koncesije, no taj se zahtjev odbacuje zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa na spornih 1/3 dijela nekretnine
– Koncesionar saznaje da zemlja nije čista i odbija povećanje bankovne garancije
– u prosincu gradonačelnik Vlado Žigrović šalje Koncesionaru dopis u kojem neuspješno i jednostrano pokušava raskinuti ugovor
– koncesija ostaje i dalje upisana u registru koncesija pri Ministarstvu financija

2011. [Grad i Koncesionar u lošim odnosima]
– prestaje komunikacija i odnosi između Grada i Koncesionara

2012. [isto zemljište nudi se za nogometni kamp]
– gradonačelnik Vlado Žigrović nudi besplatno ili na korištenje Hrvatskom nogometnom savezu zemljište termalne rivijere za izgradnju nogometnog kampa, usprkos tome što još uvijek ima važeći ugovor s Termalnom rivijerom i neriješeno pitanje oko zemljišta na koje se upisao Hrvatski fond za privatizaciju

2013. [novi gradonačelnik Košćec uspostavlja komunikaciju s Koncesionarom]
-koncesionar inzistira na razrješenju situacije u vidu naplate naknade od strane Grada do sada investiranih sredstava s njegove strane, obzirom da već gotovo pet godina nije u mogućnosti realizirati projekt zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, jer se država uknjižila na 1/3 zemljišta datog u koncesiju
– u studenom gradonačelnik Košćec upućuje službeni dopis Termalnoj rivijeri s pozivom na sporazumni prekid koncesijskog ugovora
– Termalna riviera odgovara dopisom i prihvaća pokretanje pregovora oko sporazumnog raskida
– sredinom prosinca sazvana je tematska sjednica Gradskog vijeća na kojoj izbija sukob između vladajućih i oporbe, a bivši gradonačelnik Žigrović poziva vijećnike HDZ-a, HSS-a i HSLS-a da napuste sjednicu, što ovi i čine

2014. [ključna sjednica za razrješavanje problema s Termalnom rivierom]
– gradonačelnik Košćec će ne sjednici Gradskog vijeća, sazvanoj za 11. veljače, iznijeti prijedlog sporazumnog raskida ugovora [MD] 

Povezane vijesti Više članaka
Prigorje.hr © Prigorje danas j.d.o.o.
Postavke kolačića Web stranice portala Prigorje.hr koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja portala, te oglašavati relevantne ponude korisnicima.
Napredne postavke kolačića Web stranice portala Prigorje.hr koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja portala, te oglašavati relevantne ponude korisnicima. Kroz napredne postavke je moguće kvalitetnije urediti prefrencije.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama Prigorje.hr (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za korištenje sustava za personalizaciju oglašavanja na temelju anonimiziranih aktivnosti Prigorje.hr-a.
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama Prigorje.hr
Zatvori