prigorjehr-regionalni-portal
Menu

Proglašena elementarna nepogoda

foto:gorica.hr foto:gorica.hr

Za područje Vrbovca, Velike Gorice te općina Rugvica i Pokupsko proglašena je elementarna nepogoda zbog poplava nastalih 11. 12. i 13. veljače ove godine.

Poplave u Vrbovcu uzrokovale su oštećenje stambenih objekata u katastarskim općinama Brčevec, Luka, Lonjica Žunce, Peskovec, Pirakovec i Poljanski Lug. Ujedno, poplava je uzrokovala i zagađenje bunara na cijelom područja Vrbovca, uništene su kulture i poljoprivredni usjevi kao i gospodarski objekti.

U Velikoj Gorici u naseljima Ogulinec, Buševec, Mraclin, Okuje, Rakitovec, Turopolje, Čička Poljana, Jagodno, Kuče, Ribnica i Petrovina poplave su uzrokovale štete na poljoprivrednim površinama te gospodarskim i stambenim objektima.

U općini Rugvica u katastarskim općinama Hrušćica, Okunšćak, Rugvica, Novaki Oborovski, Oborovo, Leprovica i Ježevo uslijed poplave zbog izlijevanja potoka Črnec i drugih melioracijskih kanala u zaobalju Save, uništeni su objekti i poljoprivredne površine.

U općini Pokupsko zbog izlijevanja Kupe nastale su štete na poljoprivrednim kulturama te gospodarskim i stambenim objektima u naseljima Lijevi Štefanki, Auguštanovec, Lijevi Degoj i Pokupsko. Poplava je uzrokovala otežano prometovanje na državnim, županijskim i lokalnim cestama, a aktivirano je i nekoliko klizišta.

U svim spomenutim jedinicama lokalne samouprave (JLS) poplave su uzrokovale znatnije poremećaje za gospodarski život te stanovništvo na tim područjima, stoji u priopćenju Zagrebačke županije koja je proglasila elementarnu nepogodu za navedena područja.

Nakon Odluke o proglašenju elementarne nepogode, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužna su u zakonskom roku izvršiti procjenu šteta i istu upisati u Registar šteta za poljoprivredu, koji je u primjeni od 2. siječnja 2014. godine, a za građevinske objekte i ostale štete dostaviti izvješće Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. [PD]

na vrh članka