prigorjehr-regionalni-portal
Menu

Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava pomoći u poljoprivredi

Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava pomoći u poljoprivredi

Riječ je o natječajima temeljem kojih će Grad Sveti Ivan Zelina dodijeliti bespovratna novčana sredstva za ulaganje u poljoprivredi na području Grada Sveti Ivan Zelina.

1. Natječaj za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za izradu dokumentacije za prijavu na natječaj fondova EU u 2017. godini.

Radi se o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava za samu izradu dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj fondova EU u okviru Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. do 2020. godine. Počevši od same izrade poslovnog plana/investicijske studije, studije izvodljivosti, studije zaštite okoliša, projektno-tehničke dokumentacije (arhitektonski projekt, tehnološki projekt, geodetski elaborat). Visina bespovratne potpore može iznositi do 40 % prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

2. Natječaj za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za edukaciju i stručno osposobljavanje u 2017. godini.

Riječ je o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu. Uključujući pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše do 500,00 kuna po jednom polazniku, izuzev polaznika tečaja za edukaciju Održive upotrebe pesticida gdje iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi 50,00 kuna.

3. Natječaj za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2017. godini.

Grad dodjeljuje bespovratna sredstava za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2017. godini, prema zaključenoj polici osiguranja od elementarnih nepogoda mraza, tuče, požara i/ili udara groma u visini od 25% premije osiguranja (maksimalno 8.000,00 kn po obiteljskom gospodarstvu).

4. Natječaj za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za unapređenje genetskog materijala u 2017. godini.

Sredstva se dodjeljuju za kupnju rasplodnih životinja radi poboljšanja genetske kvalitete stada goveda do 20% prihvatljivih troškova te za zamjensko govedo iz stada u cijeni od 2.000,00 kn po govedu. Maksimalni iznos potpore po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 10.000,00 kuna.

5. Natječaj za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za ekološku i integriranu proizvodnju u 2017. godini.

Bespovratna novčana sredstava dodjeljuju se za stručni nadzor i ocjenu sukladnosti u ekološkoj proizvodnji te za stručni nadzor integrirane proizvodnje. Visina potpore iznosi 50% dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kuna po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

6. Natječaj za dodjelu potpora ulaganja u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu.

Mjere potpore odnose se na primarnu proizvodnju: biljnu proizvodnju, podizanje višegodišnjih nasada i unapređenje stočarske proizvodnje kroz nekoliko sektora: sektor povrćarstva i cvjećarstva, potom voćarstva, vinogradarstva i vinarstva te stočarstva.

Rok za podnošenje zahtjeva i potrebne dokumentacije jest 30. studeni 2017. godine na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za potpore u poljoprivredi” ili osobno u sobu 41.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, pozivom na broj telefona: 2019-212, 2019-204 radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. [PD; Foto: TZG Sv.I.Zelina]

 

na vrh članka