{{current.main.temp.toFixed(1)}}°C Osjećaj: {{current.main.feels_like.toFixed(1)}}°C
{{current.wind.speed}} m/s
{{current.main.pressure}} hPa
{{current.main.humidity}}%
{{current.clouds.all}}%
11. Lipanj 2020. 14:37

Druga supervizija stručnih djelatnika

Druga supervizija stručnih djelatnika prema projektu „Aktiviraj se, razvijaj se“ koji provodi Udruga „Srce“, a sufinanciran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda uspješno je održana 5. lipnja 2020. godine u prostoriji Pučkog otvorenog učilišta u Svetom Ivanu Zelini.
Superviziju je vodila Ivana Vlahek Teskera, dipl. soc., a projektom će se provesti ukupno 10 supervizijskih susreta, svaki u trajanju od 6 sati s ciljem razmjene iskustva i poboljšanjem kvalitete pristupa prema osobama s invaliditetom.

Na superviziji su sudjelovali stručni djelatnici iz Centra za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina, Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, Grada Svetog Ivana Zeline, Udruge „Srce“ i Krokoteksa koji su imali priliku razmijeniti svoja znanja i iskustva u radu s osobama s invaliditetom, kao i međusobno se povezati i usmjeriti se na suradnju.

Na supervizijskom susretu kroz praktični rad i rad u grupi polaznici su dogovorili konkretne korake prema suradnji i povezivanju s ciljem pružanja kvalitetne podrške osobama s invaliditetom. Za vrijeme trajanja supervizije osigurana je jedna kraća stanka i ručak.

Cilj supervizije jest analiza i podrška u svakodnevnom radu s korisnicima pripadnicima marginaliziranih skupina.

Oznake:
Povezane vijesti Više članaka
Prigorje.hr © Prigorje danas j.d.o.o.
Postavke kolačića Web stranice portala Prigorje.hr koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja portala, te oglašavati relevantne ponude korisnicima.
Napredne postavke kolačića Web stranice portala Prigorje.hr koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja portala, te oglašavati relevantne ponude korisnicima. Kroz napredne postavke je moguće kvalitetnije urediti prefrencije.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama Prigorje.hr (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za korištenje sustava za personalizaciju oglašavanja na temelju anonimiziranih aktivnosti Prigorje.hr-a.
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama Prigorje.hr
Zatvori