{{current.main.temp.toFixed(1)}}°C Osjećaj: {{current.main.feels_like.toFixed(1)}}°C
{{current.wind.speed}} m/s
{{current.main.pressure}} hPa
{{current.main.humidity}}%
{{current.clouds.all}}%
05. Listopad 2018. 13:01

U tijeku radovi na izgradnji crpne stanice za Aquapark

Od ponedjeljka 1. listopada traju radovi na uređenju i izgradnji crpne stanice na izvorištu Topličica, koje je zadnjih pedesetak godina vodom opskrbljivalo zelinske bazene, objavljeno je na mrežnoj stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr

Iako su bazeni prije 14 godina prestali sa radom, voda nije nikuda otišla, već kao i stoljećima prije toga kontinuirano izvire i puni potok Topličicu.

O kakvom se izvoru radi, najbolje govore podaci iz dokumentacije probnog crpljenja koja je Grad Sveti Ivan Zelina naručio u studenom 2017. godine. U elaboratu zaštite okoliša tako se navodi: „Prije zahvata voda je na površinu terena izvirala u prirodnom jezercu veličine 20×15 m. Tijekom 1951. godine u području jezerca je izvedeno 5 istražnih bušotina, koje su pokazale da najveće količine tople vode dotječu na kontaktu glinovitog pokrivača (aluvij) i lapora u podlozi. Debljina glinovitih naslaga je oko 12 m. Voda je pod tlakom, a na najpovoljnijoj bušotini (B-4) dizala se oko 2 m iznad razine terena (Poljak, 1951.).

Mjerenje protoka prije izvedbe vodozahvata pokazalo je izdašnost izvorišta od 11,5 l/s (12.02.1955). Vodozahvat je izveden do ljeta 1955. godine. Prema dostupnim podatcima (Projekt-Zagreb, 1959) voda je zahvaćena spajanjem 3 prethodno izvedene bušotine u sabirni bunar. Iz njega se termalna voda ukopanim cjevovodom odvodila prema bazenima. S obzirom na to da bazeni više ne rade i vodozahvat je zapušten.“ Uz ovo treba dodati da je temperatura vode na izvorištu 23,5 oC.

Kako bi se izvorište Topličica ponovno stavilo u funkciju opskrbe budućeg Aquaparka Zelina, Grad je prije dvije godine napravio projektnu dokumentaciju, a sada su započeli i radovi na uređenju i izgradnji nove crpne stanice. Prvi dan na gradilištu prošao je bez problema i prema planu, no već drugoga dana pojavio se problem s vodom. Problem nije bio manjak vode već upravo suprotno. Čim se građevinski iskop spustio na razinu temelja, voda je počela prodirati sa svih strana. Niti jedna niti dvije priručne pumpe nisu mogle spustiti nivo vode, nego je tek stavljanjem u pogon veće električne pumpe nivo vode smanjen kako bi se mogli izvoditi radovi.

Svaki prestanak rada pumpe, rezultirao bi vrlo brzim povratom vode. Zahvaljujući sposobnosti i domišljatosti izvođača radovi su sada mogući, no pumpa mora konstantno biti u pogonu kako bi se moglo nesmetano raditi. Dosad su već odrađeni temelji, čime je podignuta kota građevinskih radova iznad nivoa vode izvorišta, pa će se nastavak radova odvijati bez navedenih problema. Rok završetka ovih radova planiran je do kraja godine. [PD]

Galerija slika

Prikaži cijelu galeriju
Povezane vijesti Više članaka
Prigorje.hr © Prigorje danas j.d.o.o.
Postavke kolačića Web stranice portala Prigorje.hr koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja portala, te oglašavati relevantne ponude korisnicima.
Napredne postavke kolačića Web stranice portala Prigorje.hr koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja portala, te oglašavati relevantne ponude korisnicima. Kroz napredne postavke je moguće kvalitetnije urediti prefrencije.
  • Osnovni kolačići
  • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama Prigorje.hr (Google Analytics)
  • Analitika
  • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
  • Oglašavanje
  • Kolačići za korištenje sustava za personalizaciju oglašavanja na temelju anonimiziranih aktivnosti Prigorje.hr-a.
  • Društvene mreže
  • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža na stranicama Prigorje.hr
Zatvori